Általános szerződési feltételek

www.nordplusgumi.hu

Üdvözöljük az Abroncs Kereskedőház Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a www.nordplusgumi.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (a továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. Tájékoztatjuk, hogy jelen ÁSZF a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre (a továbbiakban: Fogyasztó) mint Felhasználóra egyes pontokban eltérő feltételeket állapít meg a vállalkozásokra vonatkozóakhoz képest. Ebben az esetben a Fogyasztóra az eltérő szabályok vonatkoznak.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

A SZOLGÁLTATÓ

Cégnév:Abroncs Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:1119 Budapest, Fehérvári út 71-73.
Levelezési cím:1119 Budapest, Fehérvári út 71-73.
Telefon:06-1-371-33-33
E-mail:info@gumi.hu
Adószám:12062852-2-44
Cégjegyzékszám:Cg.01-09-462214
Cégjegyzéket vezető bíróság:Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A Szolgáltató szervizeinek és viszonteladó partnereinek listája, mely tartalmazza az elérhetőségeket és főbb adatokat, az alábbi linken keresztül érhető el: https://gumi.hu/szerviz

HONLAPON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG

A Szolgáltató a Honlapon folytatott üzleti tevékenysége körében különösen autógumi, és könnyűfém felni ügynöki értékesítésével foglalkozik.

A Szolgáltató e tevékenység folytatása során közvetítőként, a  Nord Plus Gumi Kft. (székhely: 5008 Szolnok, Stromfeld Aurél utca 1./b.; cégjegyzékszám: 1609005796; adószám: 11915238-2-16; nordplusgumi@t-online.hu; a továbbiakban: Nord Plus)    megbízásából jár el. A Szolgáltató az általa közvetített szerződés megkötésére jogosult a Nord Plus nevében, a megkötött szerződést módosíthatja, a számlát a Nord Plus nevében és megbízásából kiállíthatja, a vételárat átveheti, és a fizetési határidőt megállapíthatja.

A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások tekintetében magatartási kódexnek nem veti alá magát.

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Felelősség

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni károkért és nem vagyoni sérelemért a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató - az esetlegesen általa igénybe vett közreműködőért való felelőssége kivételével - kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért és a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

a. A vásárlás menetének bemutatása

A választott termék a kosárba gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a „Tovább a fizetési módokhoz” gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot.

A vásárlás véglegesítéséhez az alábbi adatokat kell megadnia a Felhasználónak: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő, akkor a szállítási cím.A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot.

A Felhasználó végül egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét és az összesen fizetendő vételárat. A Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a Honlapon történő vásárlás során kizárólag a Honlapon feltüntetett és a Szolgáltató összefoglaló oldalán is látható vételár a mérvadó és fizetendő. A Szolgáltató, illetve a Nord Plus nem felelős az ár összehasonlító portálokon ugyanazon termék vonatkozásában a Nord Plus nevében tévesen, a Honlapon feltüntetett vételártól eltérő ajánlatért, amennyiben a tévesen feltüntetett ár az ár összehasonlító portálnak betudhatóan nem került időben frissítésre.

A Felhasználó által választott fizetési és szállítási módtól függetlenül a Szolgáltató minden esetben kizárólag elektronikusan számláz. A Szolgáltató az elektronikus számlát a teljes vételár kiegyenlítését követően, a Felhasználó által a vásárlás során megadott e-mail címre küldi meg.

b. Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak az adatbeviteli hibák javítására a megrendelés véglegesítése előtt van lehetősége, vagy a böngésző „vissza” gombjának akár többszöri megnyomásával, vagy a kosár menüben a korábban már említett módon.

Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Vásárlás véglegesítése gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni a Szolgáltató felé.

A Felhasználó által a hibásan megadott adatokkal készült bizonylatot kizárólag akkor áll módunkban javítani, ha kiszállítástól számítva egy munkanapon belül jelzés érkezik erre vonatkozólag. Az ezt követően küldött jelzések esetén a Szolgáltató megtagadhatja a kérés teljesítését. A Szolgáltató, illetve a Nord Plus a Felhasználó által hibásan megadott adatokból adódó következményekért nem vállal felelősséget.

c. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató köteles a Felhasználó megrendelésének megérkezését a Felhasználó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól, azaz nem köteles átvenni, megvenni a terméket.

A Szolgáltató visszaigazoló e-mailje tartalmazza a Felhasználó megrendelésével kapcsolatos adatokat.

d. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a szerződés a Felhasználó, mint vevő és a Nord Plus mint eladó között jön létre. A Felhasználó ezt a tájékoztatást tudomásul veszi.

A megkötött szerződés

 • elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvben, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak, 
 • – ha a Felhasználó egyben Fogyasztó – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

Minden sikeres rendelés után a Felhasználó által megadott e-mail címére a Szolgáltató a megrendelés megérkezéséről automatikus visszaigazoló elektronikus levelet küld, ami a Nord Plus megrendeléssel való egyetértést kifejező jognyilatkozata, a szerződés pedig ennek megérkezésével jön létre. Ez egyben a fogyasztónak a megkötött szerződésről és annak tartalmáról szóló visszaigazolás is, és tartalmazza a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó különös szabályokra tekintettel adott, szerződéskötést megelőző tájékoztatást, kivéve, ha azt a Szolgáltató, illetve a Nord Plus már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a Fogyasztónak megadta.A Szolgáltató nem felelős azért, ha egy termék átmenetileg, technikai hiba folytán a webáruházban tévesen feltüntetett vételára olyan mértékben tért el az általános piaci árszinttől (korábban a Nord Plus által alkalmazott, illetve a piacon egyébként elérhető árhoz képest kb. 90%-os eltérés), hogy az érdeklődőknek fel kellett ismernie, hogy nem egy a kereskedelemben szokásosan alkalmazott átmeneti akcióról (árcsökkenésről) van szó. Ilyen esetekben a Szolgáltató jogosult a szerződést megtámadni és a megrendelést törölni, az esetlegesen már megfizetett vételár haladéktalan visszatérítése mellett. 

e. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül megkötött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem férhető hozzá

FIZETÉSI FELTÉTELEK

Azon fizetési módok felsorolása és bemutatása, amelyeket a honlap biztosít vásárlói számára:

a. Fizetés utánvétellel házhozszállítás esetén

A csomag ellenértékét a futár részére készpénzben tudja a Felhasználó kiegyenlíteni.

SZÁLLÍTÁSI MÓDOK BEMUTATÁSA

Azoknak a szállítási vagy átvételi módoknak a bemutatása, amelyet a Szolgáltató biztosít:

b. Házhozszállítás

A termékek átadása kizárólag házhozszállítással történik, személyes átvételre nincs lehetőség.

A házhoz szállítás díja bruttó 1300,- Ft. A szállítás a 14 óra előtt beérkezett megrendelések esetében általában egy, a 14 óra után beérkezett megrendelések esetében általában két munkanapon belül történik. Ezek becsült szállítási idők, amelyek esetenként további egy-két munkanappal megnövekedhetnek pl. Black Friday, ünnepek körüli vagy egyéb kiemelt időszakokban.

A webáruházunkban megvásárolt termékeket vagy a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., postacím: info@gls-hungary.com, tel.: +36 29 886 700; a továbbiakban: GLS) vagy a Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., postacím: Budapest 1540, e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu, tel.: +36 1 767 8282, a továbbiakban: Magyar Posta) segítségével szállítjuk ki Magyarországon a megrendelő által megadott címre.

A GLS, illetve a Magyar Posta a küldeményt két alkalommal kísérli meg kézbesíteni a címzett részére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem vezetett eredményre és a címzett telefonszáma feltüntetésre került a címiraton, a GLS, illetve a Magyar Posta egyeztet a második kézbesítési kísérlet helyéről és idejéről a címzettel. 

A GLS, illetve a Magyar Posta a következő munkanapon ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. A második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén a GLS, illetve a Magyar Posta a címhelyen ismételten értesítőt hagy, melyen feltünteti azt a postahelyet, illetve őrzési időt, ahol és ameddig a jogosult átveheti a küldeményt.

ELÁLLÁSI JOG

a. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag Fogyasztókra vonatkoznak. A jelen pontban foglaltak tekintetében a kötelezett a Nord Plus, a Fogyasztónak minősülő Felhasználó elállási igényét és az az ezzel kapcsolatos egyéb jognyilatkozatokat a Nord Plus felé teheti meg.A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,

b) több termék adásvételekor az utoljára szolgáltatott terméknek,

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a jelen ÁSZF-hez mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is, amely az alábbi linken keresztül érhető el: https://gumi.hu/autogumi/wp-content/uploads/2021/01/elallasi_nyilatkozat.doc

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (azaz akár a tizennegyedik napon) elküldi elállási nyilatkozatát a Nord Plus részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

A Nord Plus minden esetben e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Nord Plusnek.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén a Nord Plus az e-mail, illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a határidő számítás szempontjából. Az elállási nyilatkozatokat érdemes ajánlott küldeményként feladni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó határidőben megfelelően közölt elállása esetén a Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a megrendelt terméket a Fogyasztó által megadott szállítási címről elszállítsák. A termék visszaküldésének közvetlen költsége (pl. szállítási vagy postaköltség) a Fogyasztót terheli, aminek az összege termékenként 945 Ft+áfa. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor felelős a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához feltétlenül szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a jelen pont alkalmazásában a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához feltétlenül szükséges használat mértéke gumiabroncsok esetén maximum 5 km futásteljesítmény. Az ezt meghaladó mértékű használat esetén a Fogyasztó elállás esetén csak a vételár termékben bekövetkezett értékcsökkenés összegével csökkentett visszatérítésére jogosult. Amennyiben a Szolgáltató és a Fogyasztó között az értékcsökkenés mértékét illetően vita alakul ki, a felek által közösen, jóhiszeműen kijelölt független szakértő bevonásával kell az értékcsökkenés mértékét megállapítani.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is. A visszatérítésre általában 3 munkanapon belül kerül sor. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket.

Elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

b. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási vagy felmondási jogát az alábbi, a Nord Plus által eladott termékek vagy nyújtott szolgáltatások tekintetében:

 • szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Nord Plusa teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Nord Plus, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

JÓTÁLLÁS

A Nord Plus hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Nord Plus, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A Felhasználó jótállási igényét a jótállási határidőben érvényesítheti, a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Jótállás alapján a Felhasználó a jelen ÁSZF 9. pontjának a) alpontjában, a jótállásra vonatkozóan rögzítettek szerint érvényesítheti igényeit.

SZAVATOSSÁG (KELLÉKSZAVATOSSÁG ÉS TERMÉKSZAVATOSSÁG)

Kellékszavatosság

A Szolgáltató a Honlapon megvásárolt termékek tekintetében kellékszavatossággal tartozik a hibás teljesítésért (ennek meghatározását a fenti 8. pont tartalmazza). A Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt, egyéb Felhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. A Felhasználó kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

Kellékszavatossági, illetve jótállási igénye alapján a Felhasználó választása szerint:

 •  kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha
 •     az a Nord Plusnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve

                               a,  a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét,

                               b,  a szerződésszegés súlyát,

                               c,  a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;

 •   az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Nord Plus költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől - a jelentéktelen hiba kivételével - elállhat, ha

                             a, a Nord Plus a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta,

                             b, a kijavítási vagy a kicserélési kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni

                             c,  a Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A Felhasználó a választott kellékszavatossági, illetve jótállási jogáról másikra térhet át. A Felhasználó az áttéréssel okozott költséget köteles a Nord Plusnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Nord Plus adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A kellékszavatosság, illetve a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Felhasználó a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Nord Plusrel közölni. Fogyasztó esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős.

A kellékszavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Nord Plust terhelik. Ha azonban a dolog meghibásodásában a Felhasználót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Felhasználó köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Nord Plus e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

A fentieken túl a Nord Plus jótállási kötelezettségével kapcsolatban az alábbi kiegészítések érvényesek:

 • Ha a termék kijavítására a kijavítási igény közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a Felhasználó eltérő rendelkezése hiányában - a Nord Plus a terméket legkésőbb a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicseréli. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a Nord Plus a Felhasználó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló számlán feltüntetett vételárat legkésőbb a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a Felhasználó részére visszatéríti. 
 • Ha a jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során a Nord Plus részéről megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a Felhasználó eltérő rendelkezése hiányában a Nord Plus a terméket nyolc napon belül kicseréli. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a Nord Plus a Felhasználó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló számlán feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Felhasználó részére visszatéríti.
 • Ha a jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a Felhasználó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Felhasználó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja a terméket a Nord Plus költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Nord Plus a terméket nyolc napon belül kicseréli. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a Nord Plus a Felhasználó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló számlán feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Felhasználó részére visszatéríti.

b. Termékszavatosság

Az e pontban foglaltak kizárólag fogyasztói szerződések esetében érvényesek.

A Nord Plus által Fogyasztónak eladott termék hibája esetén a Fogyasztó követelheti a gyártótól (gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója), hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

A termék akkor hibás, ha

 •   nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek,
 •   vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

c. Kivételek a jótállási és szavatossági igények alól

A jelen ÁSZF 8. pontjában, 9. pont a) – b) alpontjaiban rögzített kivételeken túl a Nord Plus a Honlapon megvásárolt termékek tekintetében nem tartozik jótállással, illetve szavatossággal az alábbi esetekben sem:

 • a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károk, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek;
 • helytelen tárolás miatt keletkezett hibák;
 •  a szabványok vagy a gyártó által adott előírások figyelmen kívül hagyása miatt fellépő hibák;
 •  a nem rendeletésszerű használat következtében fellépő hibák;
 •  jármű vagy tartozékainak hibája által okozott hibák, pl.: hullámos kopás;
 •  baleset, rongálás vagy egyéb külső behatás okozta hibák, pl.: átszakadás külső sérülés miatt, külső mechanikai sérülés;
 • az gumiabroncs túlterhelése miatti hibák, pl.: peremrobbanás, nyomatéktörés;
 • minden olyan esetben, amikor a hiba oka a teljesítést követően keletkezik.

JÓTÁLLÁSI ÉS SZAVATOSSÁGI JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Ezen pont alkalmazása tekintetében a szavatosság alatt a kellékszavatosságot és a termékszavatosságot is érteni kell. A jelen pont szerinti jogokat a Felhasználó a Nord Plusrel szemben érvényesítheti.

Fogyasztó által érvényesített szavatossági és jótállási igények intézése esetében a jelen ÁSZF szerinti egyéb feltételek az alábbi különös szabályok mellett irányadóak:

 • A Fogyasztó a jótállási, illetve szavatossági igényét a Nord Plus megbízásából eljáró Szolgáltató 1149 Budapest, Mexikói út 18. szám alatti szervizében érvényesítheti.
 • A Fogyasztó jótállási, illetve szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát – a Fogyasztó bemutatja. A Nord Plus Gumi Kft. azonban nem zárja ki, hogy a Fogyasztó a szerződés megkötését más módon is hitelt érdemlően bizonyítsa.
 • A Nord Plus Gumi Kft. a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet vesz fel a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletnek megfelelő tartalommal, a másolatot pedig a fogyasztó rendelkezésére bocsátja.
 • A Nord Plus Gumi Kft. törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
 • Kijavításra vagy a szavatossági, illetve jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében a terméket elismervény ellenében veszi át a Nord Plus.

PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató, illetve a Nord Plus tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1. pontban részletezett elérhetőségeken terjesztheti elő.A Szolgáltató, illetve a Nord Plus a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja.

Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató, illetve a Nord Plus a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz és legkésőbb a panaszra adott válasszal egy időben küld meg Fogyasztó részére.Szolgáltató, illetve a Nord Plus a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el;A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató, illetve a Nord Plus egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.Szolgáltató, illetve a Nord Plus a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja.

Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.A panasz elutasítása esetén Szolgáltató, illetve a Nord Plus az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.Amennyiben Szolgáltató, illetve a Nord Plus és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

Panasztétel a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál

Budapest Főváros Kormányhivatala, Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím: 1051 Budapest, Sas u.19.

Telefonszám: +36-1 450-2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

A területileg illetékes Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: +36 (1) 488 21 86

Telefon: +36 (1) 488 21 31

Bírósági eljárás kezdeményezése

• A Fogyasztó választása szerint a Fogyasztó lakóhelye szerint vagy a Szolgáltató, illetve a Nord Plus székhelye szerint illetékes járásbíróságon vagy törvényszéken

Uniós vitarendezési platform

• Fogyasztó esetén igénybe vehető az Európai Uniós online vitarendezési platform. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően a Fogyasztó bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a következő linken elérhető weboldalon keresztül: http://ec.europa.eu/odr

ADATVÉDELEM

Személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztató folyamatosan elérhető a Honlapon az adatkezelési tájékoztató menüpontban vagy az alábbi linken keresztül: http://www.nordplusgumi.hu/adatvedelmi-tajekoztato

AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Ha az ÁSZF a megrendelés és a termék Felhasználó általi átvétele között, vagy a szolgáltatás megrendelésétől a szolgáltatásnyújtás megkezdéséig, illetve annak időtartama alatt módosításra kerül, a szerződés teljesítésére a szerződés megkötésekor hatályos ÁSZF irányadó, a módosított ÁSZF pedig a módosítás hatálybalépését követően megkötött szerződésekre irányadó.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje:  2022.06.29.